eCall

In English

tn_Kulmakuva2.jpg
 
 

Suomen eCall-verkkosivut

Vuoden 2015 jälkeen Euroopassa yleistyy eCall-palvelu, jossa onnettomuuteen joutunut auto ottaa itse yhteyden lähimpään hätäkeskukseen ja ilmoittaa onnettomuuspaikan ja muut tärkeät tiedot, jotta apu tulisi nopeasti paikalle. Järjestelmä avaa myös puheyhteyden auton ja hätäkeskuksen välille. Palvelu yleistyy ensin henkilö- ja pakettiautoille ja myöhemmin raskaille ajoneuvoille ja kaksipyöräisille. Tämä myös yleiseurooppalaiseksi 112-eCalliksi kutsuttu palvelu eroaa kaupallisista ja yleensä kalliimpien automerkkien palveluista siten, että järjestelmä ottaa yhteyden suoraan hätäkeskuslaitoksen päivystäjään eikä merkkikohtaisiin kaupallisiin turvapalveluihin.

HeERO –projekti kehittää ja testaa ajoneuvon hätäpuhelujärjestelmää eCallia, joka perustuu yhteiseen eurooppalaiseen hätänumeroon 112. HeERO-projektit 1 ja 2 testaavat 15 maassa (mm. Suomessa) laitteita, viestintää ja hätäkeskusten vastaanottoa vuosina 2011-2014. Partnereita mukana on kaikkiaan 82. EU tukea projektit saavat n. 8 miljoonaa euroa. eCall-järjestelmä auttaa saavuttamaan EU:n asettaman tavoitteen vähentää tieliikenteessä tapahtuneiden vakavien loukkaantumisten ja kuolemien määrää 50%.
HeERO-pilot - eCall
Automaattinen ja manuaalinen eCall (video englanniksi)  

p.gif (835 bytes) Autojen hätäviestijärjestelmän toteuttaminen Suomessa (LVM 19/2013)

p.gif (835 bytes) Hätäkeskuksien viestin vastaanottamista ohjataan komission asetuksella 305/2013.  

p.gif (835 bytes) Mobiilioperaattoreita koskeva eCall-ilmaisimen käyttöönoton komission suositus.  

p.gif (835 bytes) Autoja koskeva tyyppihyväksyntälainsäädännön päivitystilanne.  VTT

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND

Back | Top